Religiewetenschappen en Theologie studeren> VU is verder kijken
Religiewetenschappen en Theologie studeren

Ons onderwijs is kleinschalig ingericht, zodat docenten en studenten elkaar kunnen uitdagen, inspireren, van elkaar kunnen leren en de dialoog aangaan. Nieuwsgierigheid naar en respect voor andere opvattingen, culturen en religies staan centraal in de ontwikkeling van onze studenten. De verschillende vakken en richtingen die je in de bachelor kunt kiezen, bieden een uitstekende basis voor vele aansluitende masterspecialisaties.

Sluiten Onze bacheloropleidingen >
Graduate School> VU is verder kijken
Graduate School

De Graduate School van de faculteit der Godgeleerdheid bevordert internationale contacten en uitwisseling van studenten en medewerkers. De school biedt een programma van vier jaar. Het eerste jaar daarvan is een voorbereiding tijdens het Research Master programma Theology & Religious Studies (research).

Sluiten Lees meer (Engels) >
Centrum voor Islamitische Theologie> VU is verder kijken
Centrum voor Islamitische Theologie

De faculteit der Godgeleerdheid biedt met het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT) een bachelortraject Islam en drie, voor Nederland unieke, masterspecialisaties Islamitische Theologie.

Sluiten Meer over CIT >
Mensen van alle religies en overtuigingen verbinden> VU is verder kijken
Mensen van alle religies en overtuigingen verbinden

De Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam wil mensen van alle religies en overtuigingen verbinden samen met haar academische en maatschappelijke omgeving. Wij zoeken partners om dialoog en samenwerking in de volle maatschappelijke breedte vorm te geven.

Sluiten Meer over de Faculteit >

  Agenda

  27 maart | 11.45 | Promotie

  Gereformeerde spiritualiteit in Java

  27 maart | 15.45 | Promotie

  Incest beschadigt het geloof van slachtoffers

  27 maart | 14.00-16.00 | Congres / Symposium

  Confessionality versus Contextuality

  29 maart | 13.45 | Promotie

  Werk en theologisch denken van Gregory

  1 april | 10.00 | Voorlichtingsdag

  Open Dag VU-PThU

  Meer evenementen


  spamfuik@vu.nl