Open Dag VU-PThU

01-04-2017

10.00

VU

Open Dag VU-PThU

Vrije Universiteit Amsterdam

Theologie en wijsbegeerte

Voorlichtingsdag

Ben je geïnteresseerd in een bachelor-, masterstudie of promotietraject aan de PThU of VU? Kom dan op onze open dag ervaren wat deze studie in de praktijk inhoudt!

Kom zaterdag 1 april naar de open dag van de Theologische Faculteit van de VU en de Protestantse Theologische Universiteit. Met het thema: ‘Altijd onderweg: migratie in religieuze tradities’ laten we zien hoe vanuit religieuze tradities wordt omgegaan met migranten. In de ochtend onderzoeken we het thema. In de middag gaan we zelf op pad. Een stadswandeling voert langs de plaatsen in Amsterdam waar migranten door de eeuwen heen een religieus onderdak hebben gevonden.

De Open Dag is bedoeld voor een ieder die nadenkt over een bachelor of masterstudie theologie aan de VU of de PThU en de sfeer van de opleiding wil proeven. Tijdens de open dag beantwoorden docenten en studenten jouw vragen over de verschillende bachelor- en mastertrajecten en over de mogelijkheden voor het volgen van een promotietraject. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden, maar geef je alsjeblieftemptyhier op voor zaterdag 25 maart a.s.

Programma
10.00 uur
Ontvangst in de koffieruimte van de PThU (VU-hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV  Amsterdam)
10.30 uur
Opening en inleiding door prof.dr. Mirjam van Veen
Van Veen leidt een groot internationaal onderzoeksproject naar protestantse vluchtelingen en vluchtelingengemeenten in het Duitse Rijnland.

11.00 uur 
Presentatie door dr. Gé Speelman
Speelman richt zich in onderwijs en onderzoek op de dialoog tussen christenen en moslims.

11.30 uur  
Presentatie door drs. Hanna Rijken
Rijken is bezig met een promotieonderzoek naar de Anglicaanse Choral Evensong in Nederland. Zij was onder meer betrokken bij het nieuwe Liedboek dat in 2013 verscheen.

12.00 uur 
Lunch (aangeboden door de instellingen)
13.00 uur
Presentatie door prof. Bert-Jan Lietaert Peerbolte
Lietaert Peerbolte heeft een groot onderzoeksproject afgerond op het gebied van de nieuwtestamentische tekstkritiek en is internationaal bekend als Paulus-specialist. Daarnaast is hij geregeld te horen als radiocommentator bij Langs de Lijn en Omstreken.

13.30 uur  
De stad in onder leiding van dr. Gert van Klinken (eerste stuk met de tram)
Van Klinken is thuis in de 19e en 20e eeuwse kerkgeschiedenis en werkt op dit moment aan een project over het ontstaan van de christelijke kibboets Nes Ammin in Israël

15.30 uur 
Ontvangst door de English Reformed Church/Engelse Kerk, Begijnhof
16.00 uur
Afsluiting van het programma