Het einde nabij en voorbij

21-04-2017

15.45

Aula

Het einde nabij en voorbij

prof.dr. H.C. Stoffels

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie en wijsbegeerte

Afscheidscollege

Het einde der tijden is vaak aangekondigd, maar tot nu toe uitgebleven. Dat weerhoudt religieuze profeten en bewegingen er niet van om telkens opnieuw de ondergang van de wereld - zoals wij die kennen - te voorspellen. Waar komen deze onheilsprofetieƫn vandaan? Wat bezielt eindtijdgelovigen? En hoe gaan zij om met het uitblijven van de verwachte Apocalyps? In zijn afscheidsrede probeert Hijme Stoffels antwoorden te vinden in resultaten van onderzoek naar charismatisch leiderschap, cognitieve dissonantie en groepssolidariteit.

Godsdienstige veranderingen
Stoffels is hoogleraar Sociologie van Kerk en Godsdienst. Hij deed onder andere onderzoek naar evangelische bewegingen, godsdienstige veranderingen bij VU-studenten, orthodox-protestanten in Nederland, domineeskinderen, bijbelgebruik, doopsgezinde belijdenissen, migrantenkerken en urbane vormen van religie.

Toen Stoffels in 1990 als universitair docent aantrad, werd het vakgebied godsdienstsociologie sterk bepaald door het secularisatiedebat. In allerlei toonaarden beschreven sociologen de ondergang van religie in het publieke domein. Inmiddels heeft men binnen de godsdienstsociologie veel meer oog gekregen voor de veerkracht van religie in al haar verscheidenheid.