Predestinatie en prediking in het gereformeerde Geneve van Reformatie tot aan Verlichting

09-03-2017

13.45

Aula

Predestination and Preaching in Genevan Theology from Calvin to Pictet

P.L. Rouwendal

prof.dr. W. Janse, copromotoren: prof.dr. A. de Reuver prof.dr. W.J. van Asselt

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie en wijsbegeerte

Promotie

Het Bijbelse gegeven dat God alles bestuurt wat er gebeurt en alles van te voren besloten heeft, ook het eeuwige geluk of ongeluk van een mens (de predestinatieleer) roept vragen op. Is God zo de schuld van de zonde? Meent hij het wel als Hij iedereen nodigt tot het heil, terwijl Hij besloten heeft dat heil niet aan iedereen te geven? Pieter Rouwendal richt zich in zijn promotieonderzoek op de antwoorden van de gereformeerde theologen van Genève, van Reformatie tot aan de Verlichting.

De vraag hoe God oprecht kan zijn in de nodiging tot het heil wordt opgelost door te wijzen op de structuur van de nodiging. God belooft niet zonder meer het heil, maar hij roept iedereen op tot bekering en tot geloof in Jezus. Hij belooft iedereen die gelooft en zich bekeert het heil. Dat meent Hij serieus. De mens kiest er in vrijheid voor die oproep te negeren. God kiest er in vrijheid voor om sommigen zo te veranderen dat ze toch gaan geloven en zich bekeren.

Dit hangt samen met de vraag naar de oorzaak van de zonde. In plaats van een noodlotsleer te zijn blijkt de gereformeerde predestinatieleer ruimte te houden voor vrije menselijke keuzes. Het is de zondige mens zelf die zonder dwang verkeerde keuzes maakt. Het is God die in vrijheid ingrijpt en mensen zodanig verandert dat ze de goede keuzes gaan maken. Het kwaad is een vrije keuze van de mens, terwijl het heil een vrije gave van God is. Zo handhaafde men het heil door Gods genade alleen én de verantwoordelijkheid van de mens.