Symposium: In de ban(d) van het woord

04-03-2017

13.30 - 17.00

Westerkerk

Symposium: In de ban(d) van het woord. Over letter, uitleg en inspiratie van de Bijbel

Faculteit der Godgeleerdheid

Overig

Congres / Symposium

Sola scriptura - alleen de Schrift: met deze leus plaatste Martin Luther de Bijbel 500 jaar geleden in het centrum van het leven en het geloof. Het Woord van God en niet de traditie van de kerk werd bron en norm voor het protestantse geloof en leven. Nu (inter)nationaal 500 jaar Reformatie wordt herdacht, komt de vraag op naar de positie van de Bijbel in onze huidige tijd.

Heeft zij ons in een tijd van ontkerkelijking en secularisering nog iets te zeggen? Is zij een verzameling verhalen, die men nu eenmaal moet kennen? Of is zij een brontekst,die perspectief biedt,waar wij ons naarorienteren, waarwij onze vragen aan stellen en die inspireert? Of is zij meer dan dat en heeft zij gezag? Wat moeten we dan beginnen met lastige teksten en regels,die soms haaks staan op hoe wij ons leven willen leiden?

Lezing:
Het Woord alleen: oplossing of probleem?
Prof dr Mirjam van Veen (auteur van "Een nieuwe tijd,een nieuwe kerk. De opkomst van het 'calvinisme' in de L.age Landen'2009)  hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam


Keuze uit drie workshops: Geweld in Gods naam?

Dr. Sam Janse (auteur van "Is het de schuld van de Ene? Over monotheïsme en geweld' 2016) nieuwtestamenticus en emeritus-predikant

Rembrandt en (het gezag van) de Bijbel

Dr Gerda Hoekveld-Meijer (auteur van "De God van Rembrandt'', 2005) sociaal geograaf  en theoloog

Bijbelse kijk op vrouwen en mannen

Ds Fokkelien Oosterwijk (auteur van "De Bijbel in een notendop' 2006) predikant van de Westerkerk Amsterdam

Muzikaal interview met pianist Hannes Minnaar, winnaar van de Nederlandse muziekprijs:

Over mijn inspiratie en de omgang met mijn bronnen (door ds. Fokkelien Oosterwijk)


Voor meer info, zie flyer

2017_A5_westerkerk_programm_symposium_Page_1