Incest beschadigt het geloof van slachtoffers

27-03-2017

15.45

Aula

De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring

A.W. Balk-van Rossum

prof.dr. R.R. Ganzevoort, prof.dr. M. Kalsky

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie en wijsbegeerte

Promotie

Incest werkt vooral beschadigend op de relatie van het slachtoffer met God. Dat blijkt uit het onderzoek van Adriana Balk-Van Rossum die de levensverhalen van 57 vrouwen met een incestervaring analyseerde. Zij verloren het gevoel van vertrouwen, veiligheid en Gods liefde. Klemmende vragen als ‘Waar was Hij en waarom deed Hij niets?’ versterkten de schade aan de relatie met God. Bij de helft van deze groep was er sprake van uiteindelijk herstel van de relatie, bij de andere helft niet.

Beelden van een strenge en straffende God werkten negatief uit op de beleving van incest en op het herstel. Het beeld van een liefhebbende God daarentegen, die nabij is en helpt, was erg ondersteunend voor herstel van zowel de incestervaring als de schade aan de relatie met God. De vrouwen vonden geen antwoord op de vraag: ‘Wie is God voor mij, als slachtoffer van menselijk kwaad?’ Dit deel van haar levensverhaal kon niet verbonden worden met Gods grote verhaal met mensen, zoals in de Bijbel weergegeven. Adequate spiegelverhalen of rolmodellen hiervoor werden niet gevonden.

God de Vader en Jezus
Het beeld van God als Vader kende twee kanten. Voor sommigen was dat beeld door de incestervaring sterk bedreigend geworden. Anderen zagen God als ideale Vader juist als vervanging van de eigen vader of ouders. Het beeld van Jezus raakte nauwelijks beschadigd door incest en functioneerde in deze verhalen als zeer ondersteunend.

Belangrijke nevenuitkomsten waren vooral dat de leer van schuld en zonde, de negatieve visie op de vrouw en de onderschikking van de vrouw aan de man, schadelijk uitwerkten voor slachtoffers van incest en hun herstel en empowerment belemmerden.

Meer informatie over dit proefschrift in PURE