Gereformeerde spiritualiteit in Java

27-03-2017

11.45

Aula

Reformed spirituality in Java. The reformed tradition and the struggle of the GKJ to actualize its reformed spirituality in Indonesia

S. Rachmadi

prof.dr. M.E. Brinkman, copromotoren: dr. A.G. Hoekema, prof.dr. J.S. Aritonang

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie en wijsbegeerte

Promotie

Meer informatie over dit proefschrift in PURE