De stroom van de kerk onderbreken

13-09-2017

13.45

Aula

Interrupting the church’s flow

A.D. Barrett

prof.dr. E.A.J.G. van der Borght, copromotoren: dr. D. Hewlett, dr. J.R. Sudworth

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Promotie

Al Barret  onderzocht de verschillende manieren waarop theologen zich bezig houden met stedelijk beleid in Engeland en focust in het bijzonder op de 'radicaal orthodoxe' theoloog Graham Ward. Hij beschrijft hoe een beweging van liefde, die zijn oorsprong vindt in God, via de Church of England de behoeftigen bereikt.

Maar deze eenrichtingsbeweging is niet open genoeg voor de interrupties, uitdagingen en verrijkingen die komen van de kant van de buren van de kerk, en ze loopt het risico de machtsongelijkheid tussen klassen, rassen en genders te versterken. Het werk van de niet-christelijke 'radicale democraat' Raymond Coles, is een bron voor 'visionair pragmatisme', die kerken in staat stelt om alert te zijn op hun eigen tekortkomingen en te leren van hun niet-christelijke buren. Het is bijzonder dat Coles naar Jezus kijkt als 'de vreemdeling in de marge' die de kunst leert van radicale receptiviteit. Het proefschrift sluit af met suggesties hoe de kerk beter kan leven, luisteren en leren in de marge van de stad.

Meer informatie over het proefschrift in PURE