Wat feministische praktische theologie te bieden heeft

13-09-2017

15.45

Aula

Fragments for Fractured Times: What Feminist Practical Theology brings to the Table

prof.dr. N. Slee

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Oratie

In haar oratie schetst Nicola Slee haar visie en begrip van de theologische opdracht, vooral met betrekking tot de bijdragen van de feministische en praktische theologie en, persoonlijker, tot haar eigen feministisch praktisch theologisch werk.

Nicola Slee plaatst de theologische opdracht in de context van de tijd die zij beschrijft als gefragmenteerd. Binnen het bereik van de mogelijke theologische reacties op dergelijke tijden noemt Slee juist de onderscheidende standpunten van de feministische en praktische theologie en de prestaties ervan in het verleden. Slee illustreert dat aan de hand van een aantal metaforen van theologie, die zowel in de praktische als de feministische theologie gebruikelijk zijn: zoals metaforen van het web, tapijtwerk en quilt, die een aantal kenmerken van de theologische opdracht kunnen verlichten. De iconische feministische kunstinstallatie van Judy Chicago - The Dinner Party -  die midden jaren zeventig werd gemaakt, gebruikt Slee als een verhelderende casestudy van wat de feministische praktische theologie bij te dragen heeft aan het theologische ideaal. Chicago creëerde een monumentale setting voor een denkbeeldig dinerfeest dat vrouwen uit de geschiedenis bij elkaar bracht, wier levens en prestaties worden genegeerd door de geschiedschrijving die vaak enkel mannen noemt.

Slee betoogt verder dat de feministische praktische theologie de levens en ervaringen van gewone vrouwen en meisjes onder de aandacht van het theologische onderzoek heeft gebracht, en daarmee het theologische begrip van het leven van het geloof uitdaagt en verrijkt. Zij onderbouwt haar standpunt met voorbeelden van zowel theoretisch als empirisch onderzoek die de kennis van de religieuze praktijk van vrouwen en meisjes hebben uitgebreid. Slee sluit haar oratie af met een meer persoonlijke noot over haar eigen zorgen in de feministische praktische theologie, waarbij zij haar werk in kwalitatief onderzoek, poëzie en liturgie benadrukt als instrumenten voor het ontmantelen en opnieuw vormgeven van het symbolische denkbeeldige, dat religieus leven en praktijk is.