Herinnering en bekentenis

04-10-2017

11.45

Aula

Recollection and Confession. The Heidelberg Catechism as a site of memory in the Dutch Reformed Church, 1862-1963

H. van Tonder

prof.dr. G. Harinck, prof.dr. R.R. Vosloo

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Promotie

Helené van Tonder onderzocht de Heidelbergse Catechismus als een plaats van herinnering binnen de Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) in Zuid-Afrika voor de periode van 1862 tot 1963. Haar uitgangspunt is dat de manier waarop een gemeenschap zich haar belijdenisgeschriften herinnert, een rol speelt in de manier waarop ze haar geloof belijdt en beoefent, alsook de waarde die ze daaraan hecht.

Op dinsdag 3 oktober 2017 is er een meeting over het proefschrift in werkgroepzaal 1 B 14 van de P­U, en duurt van 13.30 tot 15.00 uur. Via deze link kunt u het hele programma zien. De bijeenkomst is gratis toegankelijk

Meer informatie over het proefschrift in PURE