Van Schaduw tot Wezen: De Verbondstheologie van de Engelse Particular Baptists (1642-1704)

26-10-2017

13.45

Aula

From Shadow to Substance

S.D. Renihan

prof.dr. H.A. Bakker

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Promotie

Samuel Renihan toont in zijn proefschrift aan dat gedurende de 17e eeuw de Particular Baptists een verbondstheologie ontwikkelden die aanzienlijke samenhang vertoont en een minimum aan verscheidenheid. Daarbij presenteerden zij hun onderscheidende argumenten niet als een afwijzing of vervanging van het geheel van de reformatorische verbondstheologie, maar als een vanzelfsprekende en noodzakelijke heroriëntering naar aanleiding van tegenstrijdigheden die met de diversiteit van de reformatorische traditie zelf gegeven zijn.

Renihan beschrijft de verbondstheologie van de Engelse Particular Baptists in de jaren 1642 tot 1704 en richt de aandacht op de personen die in verband worden gebracht met de First en Second London Baptist Confessions of Faith (1644, 1677). In de eerste plaats laat Renihan zien dat de Particular Baptists de verbondsgedachte verdedigen in de jaren veertig en vijftig jaren van de 17e eeuw en daarmee de verbondstheologie van de eerste geloofsbelijdenissen. Verder stelt Renihan vast dat er een teruggang van literatuur in de jaren zestig van de 17e eeuw is te zien, maar ook een opleving in het decennium erna, die uitloopt op de argumentatie van Nehemiah Coxe in de jaren tachtig. Vanaf het jaar 1670 komt de theologie van John Owen in zijn commentaar op het boek Hebreeën nadrukkelijk terug in de geschriften van Particular Baptists over het verbond.