Op aarde zoals het in de hemel is

31-01-2018

13.45

Aula

On Earth as it is in Heaven

C.S. Holmgaard

prof.dr. P.B.A. Smit, prof.dr. L.J. Lietaert Peerbolte

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Promotie