Home > Nieuws & Agenda > Agenda
tot
04-03-2017

Symposium: In de ban(d) van het woord

Tijd: 13.30 - 17.00 uur Locatie: Westerkerk
09-03-2017

Predestinatie en prediking in het gereformeerde Geneve van Reformatie tot aan Verlichting

Het Bijbelse gegeven dat God alles bestuurt wat er gebeurt en alles van te voren besloten heeft, ook het eeuwige geluk of ongeluk van een mens (de predestinatieleer) roept vragen op. Is God zo de schuld van de zonde? Meent hij het wel als Hij iedereen nodigt tot het heil, terwijl Hij besloten heeft dat heil niet aan iedereen te geven? Pieter Rouwendal richt zich in zijn promotieonderzoek op de antwoorden van de gereformeerde theologen van Genève, van Reformatie tot aan de Verlichting.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
24-03-2017

Eenheid in Verscheidenheid. De Doorbraak in de Nederlandse Hervormde Kerk en de samenleving tijdens het interbellum

.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
27-03-2017

De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring

.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
27-03-2017

Reformed spirituality in Java. The reformed tradition and the struggle of the GKJ to actualize its reformed spirituality in Indonesia

.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
29-03-2017

Gregory the wonderworker: a study on his works and theological thought

.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
06-04-2017

Symposium: God in de hedendaagse kunst

hoe is God uit te beelden op een schilderij of in een beeldhouwwerk? Hoe komt God naar voren in een film, op het toneel of in een roman? Hoe is het onzichtbare in kunst te verbeelden?

Tijd: 10:00-16.30 uur Locatie: PTHU Amsterdam Hoofdgebouw VU De Boelelaan 1105
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl