Hechte banden tussen Religiewetenschappen VU en de University of Ghana

18-04-2017 | 11:12

De banden tussen Religiewetenschappen aan de VU en Religiewetenschappen aan de University of Ghana zijn hecht. In 2008 begon universitair hoofddocent Lourens Minnema vanuit de VU met het geven van gastcolleges Religiewetenschappen in Accra, de hoofdstad van Ghana. Vanaf 2012 een jaarlijks terugkerend onderdeel van het curriculum.

De Universiteit van Ghana is uitzonderlijk, niet alleen omdat zij geldt als de beste universiteit van dit Westafrikaanse land, maar ook omdat er een Department for the Study of Religions is gevestigd in plaats van een Department of Theology. En zoiets bestaat op dit continent verder alleen in Zuid-Afrika. Dat neemt niet weg, dat alle studenten uitgesproken christelijk of islamitisch zijn, en die vanzelfsprekende multireligieuze samenstelling van de studentenpopulatie zegt veel over de stabiliteit en tolerantiegraad van de Ghanese samenleving.

Gastcolleges en begeleiding studenten
De democratie floreert, maar de wijdverbreide armoede leidt vaak tot het vroegtijdig staken van vervolgonderwijs, zodat slechts weinigen doordringen tot universitair onderwijs. De universiteiten kampen op hun beurt met te grote groepen, zodat voor werkcolleges en persoonlijke feedback op papers nauwelijks gelegenheid is, en dat komt het niveau van de scripties niet ten goede. Vandaar dat Lourens Minnema naast gastcolleges ook veel aandacht besteedt aan individuele besprekingen met elke student persoonlijk over diens scriptie-opzet. Daar leren zowel de studenten als de gastdocent veel van, want beide krijgen helder voor de geest (en op papier) wat deze Ghanese studenten echt bezighoudt. Bovendien werkt Minnema met zijn Ghanese collega Religiewetenschappen Abamfo Atiemo (aan de VU gepromoveerd) aan een gezamenlijk artikel over traditionele religies en moderne mensenrechten.

LourensMinnema_in_Ghana