Leerzame en plezierige Colloquia van Amsterdam New Testament Research op de vrijdagmiddag

02-02-2017 | 15:12

Sinds een aantal jaar wordt het Amsterdam New Testament Research Colloquium als onderdeel van het Amsterdam Centre for New Testament Studies georganiseerd door het enthousiaste team Nieuw Testamentici van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Elke twee weken wordt op vrijdagmiddag vrolijke wetenschap bedreven waarin Bijbelwetenschappers, (emeritus-)professoren, docenten van de VU en daarbuiten, Master- en PhD-studenten en andere geïnteresseerden hun onderzoek presenteren dat het vakgebied Nieuwe Testament raakt. Vertegenwoordiging kwam dit jaar bijvoorbeeld vanuit het hele land: universiteiten en instellingen als de VU, PThU, UvA, UU, Tyndale Theological Seminary, en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

Uiteenlopende onderwerpen
Afgelopen jaar zijn er zeer uiteenlopende onderwerpen behandeld. Zomaar een greep uit de presentaties: dreigementen in het Bijbelboek Openbaring, het vergelijken van Rabbijnse en Nieuw Testamentische parabels, presentatie van een database voor conjectuurkritiek, de ‘ziel’ in de Bijbel, Johannes de Doper in teksten van Flavius Josephus, oraliteit in het verhaal van het dochtertje van Jaïrus, reconstructie van de bronnen van Celsus en nog vele andere onderwerpen. Elke bijeenkomst bestaat uit de presentatie van het onderzoek (vrijwel altijd work-in-progress) met daarna ruimte voor discussie en vragen, om zo het onderzoek op een hoger niveau te tillen. VU-hoogleraar Bert Jan Lietaert Peerbolte: “Wetenschap beoefen je niet alleen. Je hebt anderen nodig die je stimuleren, uitdagen en suggesties geven om door te gaan. Dit gebeurt zowel inhoudelijk als methodisch. Tegelijkertijd is er ook ruimte voor persoonlijk engagement.”

New Testament Research 01

Informele sfeer met veel humor
Bij de Colloquia van de Nieuw Testamentici heerst een positieve en informele sfeer, met veel humor en anekdotes. Het gesprek - al dan niet over het onderwerp - gaat dan ook bij de borrel na afloop van de bijeenkomst gewoon voort. Voor studenten die iets met het Nieuwe Testament te maken hebben was en is het een goed moment om te oefenen in het presenteren van hun eigen onderzoek, maar ook in het leren beoefenen van kritische wetenschap. De professoren en docenten die al lang in het vak zitten zijn altijd erg toegankelijk en behulpzaam. Daarnaast kun je je netwerk vergroten en vormen we samen een community of learners. Kortom: voor ieder die het Nieuwe Testament een warm hart toedraagt en is geïnteresseerd is het een uitstekende leer- en oefenruimte!

New Testament Research 02

Doe mee!
Het eerst volgende Colloqium met aansluitend borrel vindt plaats op vrijdag 10 februari met presentaties van o.a. Master student Annemarie Foppen, Eva van Urk & Anne-Mareike Schol-Wetter in de Senaatszaal (2E-31) op de faculteit der Godgeleerdheid.