De Vrije Universiteit Amsterdam start Queen's leerstoel voor Feministische Praktische Theologie

16-02-2017 | 15:26


Op 1 maart 2017 zijn de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Queen’s Foundation for Ecumenical Theological Education uit Birmingam (UK) gestart met de Queen’s Leerstoel voor Feministische Praktische Theologie. Nicola Slee, onderzoeksdirecteur bij Queen's, is benoemd tot hoogleraar op deze leerstoel. Het doel van de leerstoel is het bevorderen en versterken van de feministische praktische theologie binnen de universiteit en in de kerken. Het onderzoek speelt in op urgente maatschappelijke vraagstukken vanuit feministisch perspectief.

De nieuwe leerstoel is het resultaat van de onderzoeksamenwerking tussen de Faculteit Godgeleerdheid en de Queen's Foundation. In een tijd waarin de toekomst van de Europese samenwerking wordt betwist, is deze leerstoel een symbool van zowel de inzet van Queen’s als van de VU voor de opbouw van een positieve, inclusieve Europese gemeenschap van vele volkeren, godsdiensten, culturen en perspectieven. Professor Slee zal nauw samenwerken met collega's in de faculteit om nieuwe onderzoeksmogelijkheden te ontwikkelen en onderzoek en studenten aan te trekken.

VU-hoogleraar Ruard Ganzevoort, decaan van de Faculteit Godgeleerdheid: "De Queen's leerstoel laat zien hoezeer we de samenwerking met Queen's Foundation waarderen alsook de kwaliteit van hun werk. Nicola Slee is een belangrijk wetenschapster die met haar kritische en constructieve feministische en praktische theologie zal bijdragen aan de seskundigheid van onze faculteit."

Nicola_SleeNicola Slee: ''Ik ben erg trots op deze aanstelling en kijk ernaar uit om met energie en inzet de feministische praktische theologie op de universiteit en in de kerk uit te bouwen."

Canon Dr David Hewlett, directeur van de Queen's Foundation: "Het is zeer belangrijk dat de specifieke bijdrage van de feministische theologie en praktische theologie door deze leerstoel wordt bevestigd, dat de uitstekende bijdragen van Nicola Slee met deze leerstoel worden erkend en dat Queen's Foundation haar naam eraan mag verbinden.”