CLARIAH subsidie voor het Eep Talstra Centre

Wat was de invloed van de Bijbel op de vroegste geschriften van het Syrische christendom? En welke wisselwerking was er met de Hellenistische cultuur? Het project “LinkSyr: Linking Syriac Data” spitst deze vraag toe op het tweede-eeuwse geschrift Het Boek van de Wetten der Landen.

13-03-2017 | 12:57

Dit is geschreven als een dialoog over het Lot en de vrije wil, maar de argumenten die naar voren gebracht worden, gaan in discussie met contemporaine kosmologische en astrologische zienswijzen en putten uit encyclopedische kennis over allerlei landen en volken.

In het project LinkSyr zal het Boek van de Wetten der Landen ingebracht worden in the Linked Data Cloud en verbonden worden met elektronische tekstcorpora en met online beschikbare encyclopedische en lexicografische bronnen. Met de schat aan informatie die op deze manier met elkaar verbonden wordt, zullen nieuwe antwoorden gegeven kunnen worden op vragen als: wat is de relatie van dit geschrift tot de Bijbelse  traditie? Zeggen de Griekse leenwoorden in deze Syrische tekst iets over de Hellenistische invloed? Waar haalde de auteur zijn kennis van de Mesopotamische astrologie en de oude geografie vandaan?

Voor dit project heeft Professor Wido van Peursen een subsidie ontvangen van CLARIAH. Het project zal worden uitgevoerd door het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC) in samenwerking met DANS (Data Archiving and Networked Services).