Impressies van een excursie naar het Zendingserfgoedhuis in Zuidland

15-03-2017 | 8:53

Op 27 februari j.l. gingen 3e jaars bachelor theologie studenten op excursie naar het Zendelingserfgoedhuis in Zuidland, onder leiding van prof. Heleen Zorgdrager en in het kader van de studie Missiologie.

Missiologie01

Lees hier het verslag