VU-Luther Award

Logo De VU-Luther Award is een initiatief van dr. Sabine Hiebsch en is ingesteld vanuit de W.J. Kooiman-J.P. Boendermaker Lutheronderzoeksplaats die zij bezet.

In 2017 wordt het grote Reformatiejubileum gevierd. Aan het begin van de Europese Reformaties van de 16e eeuw stond Martin Luther (1483-1546) en de publicatie van zijn 95 stellingen tegen de aflaat in oktober 1517 markeert één van de beslissende momenten in  het wordingsproces van de lutherse Reformatie.

De VU-Luther Award wil bachelor- en masterstudenten in de aanloop naar het Reformatiejubileum 1517-2017 extra attent maken op Luther en zijn theologie, en de blijvende relevantie van Luther als gesprekspartner in actuele theologische, religieuze en maatschappelijke kwesties onderstrepen.

Doelgroep en onderwerp

De VU-Luther Award is bedoeld voor studenten die een bachelor- of masterscriptie of een scriptie in het kader van een Honours Programme aan een universiteit in Nederland of België hebben geschreven. In de scriptie dient Martin Luther en zijn theologie of de doorwerking van Luthers theologie in de Lage Landen dan wel het religieuze leven van de lutherse gemeenschappen en gemeenten in de Lage Landen centraal te staan. Voor een interdisciplinaire benadering van deze thema’s kunnen vakgebieden zoals bijvoorbeeld algemene en sociale geschiedenis, ideeëngeschiedenis, kunst- en literatuurgeschiedenis en genderstudies belangrijke aspecten inbrengen.

Uitreiking, prijs, reglement & jury

De VU-Luther Award wordt in principe in het najaar van 2015, 2016 en 2017 uitgereikt. Er is een bedrag van telkens Euro 1517,- aan verbonden. Download hier het reglement

De inzendingen zullen worden beoordeeld door een jury bestaande uit: 

Sponsoren

 

Evangelisch-Lutherse Gemeente AmsterdamElga
Lakeland FoundationLogo Lakeland Foundation
Stichting Maatschappelijke Zorg Evangelisch-Lutherse Gemeente Haarlem
Logo Stichting Maatschappelijke Zorg Evangelisch-Lutherse Gemeente Haarlem

Contact

Voor verdere informatie kan men contact opnemen met dr. Sabine Hiebsch (s.hiebsch@vu.nl).