Home > Over de faculteit > Bijzondere leerstoelen

Bijzondere leerstoelen

In het onderstaande overzicht staan de bijzonder leerstoelen vermeld die zijn gevestigd aan de Faculteit der Godgeleerdheid.
Met het publiceren van informatie over de bijzondere leerstoelen verbonden aan de Vrije Universiteit wil de VU de achtergrond van het wetenschappelijk onderzoek aan de VU voor derden transparant en inzichtelijk maken. Hiermee sluit de VU aan bij de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening waarin de principes over goed onderzoek en onderwijs zijn opgenomen.

 • Bakker , prof. dr. H.A. (bijzonder hoogleraar Geschiedenis, identiteit en theologie van het baptisme)
 • Barnard , prof. dr. M. (bijzonder hoogleraar Liturgiewetenschap)
 • Boer , prof. dr. E.A. de (bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de reformatie)
 • Doorn-Harder , prof. dr. P.A. van (bijzonder hoogleraar Dialoog Christendom en islam)
 • Dubbink , prof. dr. J. (bijzonder hoogleraar Bijbelse theologie)

 • Geest , prof. dr. P.J.J. van (hoogleraar Augustijnse studies)
 • Hof , prof. dr. W.J. op 't (hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerde piëtisme)
 • Kalsky , prof. dr. M. (bijzonder hoogleraar Theology en samenleving)
 • Laan , prof. dr. C. van der (bijzonder hoogleraar Pentecostalisme)
 • Moyaert , prof. dr. M. (bijzonder hoogleraar Comparatieve Theologie en Hermeneutiek van de Interreligieuze Dialoog)

 • Reitsma , prof. dr. B.J.G. (bijzonder hoogleraar De kerk in de context van de islam)
 • Smalbrugge , prof. dr. M.A. (bijzonder hoogleraar Europese cultuur en Christendom, in het bijzonder in relatie tot het werk van Augustinus)
 • Toren , prof. dr. B. van den (bijzonder hoogleraar Theologie van de Charismatische Vernieuwing)
 • Vries , prof. dr. L.J. de (bijzonder hoogleraar Bible Translation)
 • Wit , prof. dr. J.H. de (bijzonder hoogleraar Dom Hélder Câmaraleerstoel)


Bijbelse Theologie

Leerstoelhouder prof. dr. J. Dubbink
Gevestigd door Dirk Monshouwer Stichting
Gefinancierd door Dirk Monshouwer Stichting

Bijzondere Leerstoel - Socrates Humanisme in relatie tot religie en seculariteit

Leerstoelhouder prof. dr. H.Y.M. Jansen
Gevestigd door Stichting Socrates
Gefinancierd door Stichting Socrates

Boedhistische Filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities.

Leerstoelhouder prof. dr. A.F.M. van der Braak
Gevestigd door Vrije Universiteit
Gefinancierd door VU

Dom Helder Camara Leerstoel voor vrede en gereichtigheid

Leerstoelhouder vacant
Gevestigd door Stichting Dom Helder Camara Leerstoel
Gefinancierd door Stichting Dom Helder Camara Leerstoel

Geschiedenis der Reformatie

Leerstoelhouder prof. dr. E.A. de Boer
Gevestigd door Stichting Geschiedenis der Reformatie
Gefinancierd door Stichting Geschiedenis der Reformatie

Kerk in de context van de Islam

Leerstoelhouder prof. dr. B.J.G. Reitsma
Gevestigd door leerstoel De Kerk in de context vd Islam
Gefinancierd door leerstoel De Kerk in de context vd Islam

LPO Onderzoeksinstituut leiden / Projectbegeleiding.

Leerstoelhouder prof. dr. P.J.J. van Geest
Gevestigd door Universiteit van Tilburg
Gefinancierd door Universiteit van Tilburg

Leerstoel Geschiedenis van het gereformeerd Pietisme

Leerstoelhouder prof. dr. W.J. op t Hof
Gevestigd door Vrije Universiteit
Gefinancierd door Hervormd Herstelde Kerk

Leerstoel Oude Testament, relatie tussen Bijbelwetenschappen en Informatica

Leerstoelhouder prof. dr. W.T. van Peursen
Gevestigd door Vrije Universiteit
Gefinancierd door VU

Leerstoel Remonstrantse Theologie

Leerstoelhouder dr. C.W. Anbeek
Gevestigd door Kerkorde vd Remonstrantse Broederschap
Gefinancierd door Kerkorde vd Remonstrantse Broederschap

geschiedenis van de reformatie

Leerstoelhouder vacant
Gevestigd door x
Gefinancierd door x
Laatste wijzigingen leerstoelen: Amsterdam, 21-06-2017
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl