Facultaire Studentenraad Godgeleerdheid

Logo FSR Godgeleerdheid

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het aanspreekpunt voor studenten en vertegenwoordigt de studenten bij het faculteitsbestuur. Officieel is het de taak van de FSR om het bestuur advies te geven over 'een goede gang van zaken', studentenvoorzieningen en onderwijsvoorzieningen.
Elk jaar, rondom februari, is het mogelijk om te solliciteren voor een functie binnen de FSR (alle studenten van de faculteit kunnen zich hier voor beschikbaar stellen). Lijkt het je leuk om een belangrijke rol binnen de faculteit in te nemen en meteen je CV op te krikken? Neem dan contact met ons op.

De Facultaire Studentenraad behartigt de belangen van de studenten van de Faculteit der Godgeleerdheid. Om dit op de juiste manier te kunnen realiseren hebben we de ideeën en meningen van studenten nodig. Heb jij ideeën, problemen of iets anders wat je graag ziet gebeuren of veranderen? Stuur ons dan een e-mail, spreek ons aan in de wandelgangen of laat van je horen via Facebook of Twitter.

RaadsledenEnes BlokEnes Öz – voorzitter
Ik ben Enes Öz en ik ben bezig met het afronden van mijn bachelor opleiding aan de Vrije Universiteit. Ik heb er voor gekozen om naast mijn opleiding het komende studiejaar iets toe te voegen aan de faculteit als voorzitter van de facultaire studentenraad. Ik hoop nog betere omstandigheden te creëren waarin de ontplooiing van de studenten van de faculteit altijd de norm blijft. Wij zijn ten alle tijden toegankelijk en aanspreekbaar en wij staan klaar voor jullie studenten. Ik wens jullie alvast een heel fijn studiejaar en ik hoop jullie allen nog een keer te kunnen spreken!

MarcMarc Lamain – Vicevoorzitter
Mijn naam is Marc Lamain, ik ben derdejaars student theologie en komend studiejaar ben ik de vicevoorzitter van de facultaire studentenraad. In mijn functie ben ik eindverantwoordelijk voor het organiseren van evenementen en voor de PR van de FSR. Dit betekent dat ik het komende jaar veel naar buiten zal treden om jou, student godgeleerdheid zijnde, op te zoeken en om met je in gesprek te gaan. Tot gauw! 


yasminYamina Rahou – Secretaris
Ik ben Yamina Rahou, derdejaars student religiewetenschappen. Het komend schooljaar zal ik de secretaris  zijn binnen de facultaire studentenraad. Zo sta ik in direct contact met jou! Als lid van een medezeggenschap orgaan kunnen we namens jou veel invloed uit oefenen. Als je een idee hebt of ergens tegen aanloopt staan mijn collega’s en ik altijd voor je klaar! Ik wens jullie een interessant en succesvol studiejaar toe!