Organisatie

Woord van de decaan

Godgeleerdheid, religie en levensbeschouwing, theologie… daarin gaat het over mijzelf, de ander/Ander en de wereld waarin wij met elkaar samenleven. Ik nodig u van harte uit: welkom!

Wetenschappelijk personeel

Alle wetenschappers van de faculeit hebben een persoonlijke pagina. Hierop staat hun contact informatie en iets meer over wie zij zijn en wat zij doen.

Organisatie

Overzicht van de organisatie van de faculteit en haar belangrijkste organen.

Partners

De faculteit werkt samen met een groot aantal organisaties. Hier vindt u daar een overzicht van.

Contact en route

Alle informatie om de faculteit te kunnen bereiken.