Woord van de decaan

ganzevoort_ruardWelkom bij de theologische faculteit van de Vrije Universiteit. Als onderzoekers, docenten en studenten komen we uit zeer verschillende levensbeschouwelijke achtergronden maar we hebben een gedeelde passie: allemaal willen we beter begrijpen hoe mensen omgaan met wat hen heilig is, en hoe een samenleving kan omgaan met de mooie en soms problematische veelkleurigheid van religie die daarbij hoort. Daarom bestuderen we de teksten van religieuze tradities, hun tumultueuze geschiedenissen, de ontwikkeling van geloofsovertuigingen, de plaats van hedendaagse geloofsgemeenschappen in de samenleving en de rol van religie in de cultuur. We dagen onszelf en elkaar uit tot kritische wetenschap, persoonlijke betrokkenheid en respectvolle dialoog. Of je nu kiest voor een opleiding bij onze faculteit of een beroep doet op onze onderzoekers, de horizon zal opengaan om nieuwe vergezichten te tonen.

Prof. dr. Ruard Ganzevoort
decaan Faculteit der Godgeleerdheid